حسين آباد

نمایش 1–16 از 49 نتیجه

نمایش 16 32

فرش دستباف حسين آباد همدان طرح ترنجي ماهي سایز قالي۲٫۹۸×۲٫۰۸ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۷۲۶۹

21,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف حسين آباد همدان طرح لچک و ترنج سایز ذرع و نيم ۱٫۴۷×۱٫۱ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۸۰۹

7,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف حسين آباد همدان طرح لچک و ترنج سایز قالي ۳٫۰۲×۲٫۰۷ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۷۷۰

21,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف حسين آباد همدان طرح لچک و ترنج سایز قالي ۳٫۱×۲٫۱ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۷۵۴

21,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف حسين آباد همدان طرح سراسر سایز كناره ۴٫۸۵×۱٫۰۵ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه سرمه اي کد ۴۶۷۲۶

17,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو حسين آباد همدان طرح سراسر سایز كناره ۴٫۸۵×۰٫۷۵ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۳۳۰

22,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف نوبافت حسين آباد همدان طرح سراسر سایز كناره ۴٫۹۲×۰٫۸ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۳۲۹

21,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف حسين آباد همدان طرح سراسر سایز كناره ۴٫۰۵×۰٫۸۴ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۳۲۸

18,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف حسين آباد همدان طرح لچک و ترنج سایز كناره ۴٫۹×۰٫۸۴ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه سرمه اي کد ۴۶۳۲۶

16,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو حسين آباد همدان طرح سراسر سایز كناره ۵٫۸۷×۰٫۸۲ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۳۲۵

25,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو حسين آباد همدان طرح سراسر سایز كناره ۴×۰٫۸ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۳۲۱

18,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو حسين آباد همدان طرح سراسر سایز كناره ۳٫۰۵×۰٫۷۵ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۳۱۱

10,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف حسين آباد همدان طرح لچک و ترنج سایز ذرع و نيم ۱٫۵×۱٫۰۴ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۲۹۳

8,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال