نمایش 1–16 از 40 نتیجه

نمایش 16 32

اسد آباد یکی از شهرستانهای قدیمی استان همدان است.زبان اصلی مردمان شهر فارسی است اما بدلیل مهاجرت از روستاهای اطراف و ایل ترک زبان افشار در زمان سلجوقيان ،کردی و ترکی و لری زبان هم در این شهرستان زندگی میکنند

فرشهایی که در این محل بافته میشوند، عمدتا کناره ،قالیچه ، ذرع و نیم و ذرع چارک هستند و فرشهای بزرگ یا همان قالی بافته نمیشوند

روستایی به نام تاج اباد که در گردنه شرقی اسدآباد قرار دارد نیز طرحهایی بسیار مشابه اسدآباد میبافند.البته این روستا به امین اباد تغییر نام داده است