3 ترنج

نمایش 1–16 از 65 نتیجه

نمایش 16 32

فرش دستباف درحدنو شيراز طرح ۳ ترنج سایز پرده اي۲٫۶۸×۱٫۹۷ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۷۳۷۸

39,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف نوبافت شيراز طرح ۳ ترنج سایز پرده اي۲٫۷۸×۱٫۷ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه قهوه اي کد ۴۷۳۷۷

39,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو شيراز طرح ۳ ترنج سایز پرده اي۲٫۵۸×۱٫۷۲ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۷۳۷۶

38,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف قدیم بافت مود بيرجند طرح ۳ ترنج سایز كناره۲٫۹۲×۰٫۸۵ رنگ زمینه كرم رنگ حاشیه لاكي کد ۴۷۳۰۴

14,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف نوبافت نائين طرح ۳ ترنج سایز خرك۲×۰٫۸۱ رنگ زمینه سبز رنگ حاشیه كرم کد ۴۷۲۸۴

9,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف نوبافت نائين طرح ۳ ترنج سایز خرك۲٫۱×۰٫۷۸ رنگ زمینه سبز رنگ حاشیه كرم کد ۴۷۲۸۳

9,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف نوبافت نائين طرح ۳ ترنج سایز خرك۲٫۰۲×۰٫۸۲ رنگ زمینه سبز رنگ حاشیه كرم کد ۴۷۲۸۰

9,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف مود بيرجند طرح ۳ ترنج سایز كناره۳×۰٫۸ رنگ زمینه كرم رنگ حاشیه كرم کد ۴۷۲۷۷

13,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو شيراز طرح ۳ ترنج سایز پرده اي۲٫۶۹×۱٫۷۶ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۷۱۸۱

36,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو شيراز طرح ۳ ترنج سایز قالی ۲٫۸۷×۱٫۸۵ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه قهوه اي کد ۴۶۷۶۱

44,000,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال