دسته گل عروس

این طرح زیبا به دسته گل عروس یا طرح شاهزاده معروف است