نمایش دادن همه 5 نتیجه

نمایش 16 32

فرش دستباف بیبیک آباد به نوعی درشت بافت ترین فرش های اصیل همدان هستند. که با تکنیک تخت باف و تک پود تولید می شوند. ترنج خاص با سرترنج ها سرتیز این منطقه و طرح ماهی درشتی که دارند ویژگی فرش های این منطقه است.

البته تولیدات کم کیفیت تری از قبیل فرش های دستباف فامنین و کبودراهنگ هم در این استان تولید می شوند.