فرش دستباف قرجه

در حال نمایش 11 نتیجه

نمایش 16 32

فرش دستباف قرجه، یا قراجه یا قراچه، فرش هایی با طرح های هندسی و ترنج دار و چند ترنج هستند که اکثرا در سایز کناره و سایز های کوچک بافته میشوند. قراجه روستایی در استان آذربایجان و اطراف هریس است.

فرش دستباف قرجه طرح ۹ ترنج سایز كناره ۳٫۰۵×۰٫۸۳ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه سرمه اي کد ۴۶۳۴۷

10,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف قرجه طرح ۷ ترنج سایز كناره ۳٫۰۵×۰٫۸۸ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۰۹۴

11,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو قرجه طرح ۹ ترنج سایز كناره ۳٫۸×۰٫۷۲ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه لاكي کد ۴۶۰۹۲

12,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو قرجه طرح ۹ ترنج سایز كناره ۲٫۹×۰٫۷۸ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه سرمه اي کد ۴۶۰۸۹

13,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف قرجه طرح ۷ ترنج سایز كناره ۲٫۷۵×۰٫۷۵ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه سرمه اي کد ۴۶۰۳۶

11,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال

فرش دستباف درحدنو قرجه طرح ۵ ترنج سایز كناره ۱٫۹۵×۰٫۶۵ رنگ زمینه لاكي رنگ حاشیه كرم کد ۴۶۰۳۵

5,500,000 تومان
توجه: تلگرام دسترسی دارید آنجا کد ۵ رقمی این فرش را پیام بدهید تا فیلم با کیفیت فرش برایتان ارسال