نمایش 1–16 از 290 نتیجه

نمایش 16 32

سنندج در استان کردستان و در منطقه کوهستانی زاگرس واقع شده است.شهر سنندج به علت واقع شدن در دامنه کوه در قدیم سنه نامیده میشده و بهمین علت فرشهای سنندج را سنه نیز میخوانند.در فرشهای سنندج از پشم درجه یک استفاده میشود .سنندج های قدیم که سنه نامیده میشود تخت باف دوبل  و یک پود هستند و اما فرشهای جدید سنندج ، لول باف و اکثرا دوپود است.بهمین جهت چه سنه ها و چه سنندج ها از کیفیت بافت  و مواد اولیه بالایی برخوردار هستند و با فرشهای بیجار کردستان قابل مقایسه هستند